Forma i typ
Książki
(32)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(27)
wypożyczone
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(32)
Autor
Andrzejewska Anna
(2)
Grudziewska Ewa
(2)
Korczyński Stanisław
(2)
Augustynek Andrzej
(1)
Badora Sylwia
(1)
Banasiak Małgorzata
(1)
Baraniak Barbara
(1)
Bednarek Józef
(1)
Chodkiewicz Jan
(1)
Czerwińska-Jasiewicz Maria
(1)
Glińska-Lachowicz Anna
(1)
Goszczyńska Maryla
(1)
Gąsior Krzysztof
(1)
Jaczewski Andrzej
(1)
Jegier Aneta
(1)
Kijak Remigiusz J. (1979- )
(1)
Kobes Paweł
(1)
Korona Katarzyna
(1)
Kozak Stanisław (psycholog)
(1)
Kozdroń Agnieszka
(1)
Kołodziej Sabina
(1)
Lewicka-Zelent Agnieszka
(1)
Lichota Edyta Joanna
(1)
Mikler-Chwastek Anna
(1)
Naprawa Renata
(1)
Ogińska-Bulik Nina
(1)
Ostrowska Krystyna
(1)
Paszkiewicz Aneta
(1)
Pawlik Beata Maria
(1)
Podgórska-Jachnik Dorota
(1)
Sokołowska Ewa
(1)
Stawska Jadwiga
(1)
Stańczyk Izabela
(1)
Stec Katarzyna
(1)
Szymański Mirosław J. (1942- )
(1)
Tanajewska Alicja
(1)
Tomczyk Łukasz
(1)
Trzcińska Agata
(1)
Wołowska Agata
(1)
Zadworna-Cieślak Magdalena
(1)
Zięba-Kołodziej Beata
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(30)
Okres powstania dzieła
2001-
(3)
Kraj wydania
Polska
(32)
Język
polski
(32)
Temat
Internet
(5)
Młodzież
(4)
Agresywność
(3)
Uczniowie
(3)
Alkoholizm
(2)
Anoreksja
(2)
Bigoreksja
(2)
Bulimia
(2)
Cyberprzemoc
(2)
Dziecko
(2)
Fonoholizm
(2)
Gry i zabawy
(2)
Komunikacja interpersonalna
(2)
Nauczyciele
(2)
Nałóg
(2)
Odżywianie
(2)
Osobowość
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Pedofilia
(2)
Poczucie własnej wartości
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Portal społecznościowy
(2)
Psychologia kliniczna
(2)
Rzeczywistość wirtualna
(2)
Socjoterapia
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Stres
(2)
Studenci
(2)
Uczniowie gimnazjów
(2)
Uzależnienie od komputera
(2)
Arteterapia
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bajkoterapia
(1)
Bezdomność
(1)
Biblioterapia
(1)
Cyberseks
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko w wieku poniemowlęcym
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja ekonomiczna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Erotomania
(1)
Erotyzm
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Facebook
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Gry hazardowe
(1)
Gry i zabawy ruchowe
(1)
Gry komputerowe
(1)
Handel ludźmi
(1)
Homoseksualizm
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Konflikt w pracy
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie zawodowe
(1)
Lekomania
(1)
Ludzie starzy
(1)
Lęk
(1)
Małżeństwo
(1)
Media a dziecko
(1)
Modernizacja
(1)
Mowa
(1)
Młodzież niedostosowana społecznie
(1)
Narkomania
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nerwice
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nieśmiałość
(1)
Nowacki, Tadeusz Wacław (1913-2011 )
(1)
Nowacki, Tadeusz Wacław (1913-2011)
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Opieka
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika dorosłych
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Podmiotowość
(1)
Pokwitanie
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Praca socjalna
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Opracowanie
(2)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
32 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30078 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30414 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 30654 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30465 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29669 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30108 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29986 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Engram)
Bibliogr. s. 220-230
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30457 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Engram)
ISBN: : 978-83-8085-022-4
Temat: Arteterapia
Bibliogr. przy rozdz.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 30897 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29581 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30461 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30824 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30215 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30804 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Pracy Socjalnej)
(Engram)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na s. 225-240.
Zawiera: Wstęp; Rozdział 1. Współczesne podejście do niepełnosprawności jako podstawa projektowania działań wspierających 1.1. Niepełnosprawność jako fenomen ludzkiego życia 1.2. Zmiana w podejściu do niepełnosprawności – uwarunkowania i konsekwencje 1.3. Co daje zmiana perspektywy? Wybrane teorie naukowe jako generator zmian w rozwiązaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością 1.4. Kto i dlaczego powinien zajmować się problemem niepełnosprawności? Od „specjalistów od niepełnosprawności” do wsparcia multiprofesjonalnego 1.5. Co zmienia w podejściu do niepełnosprawności perspektywa disability studies? 1.6. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – dekalog podstawowych zobowiązań (także) w pracy socjalnej 1.7. W kierunku przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnością 1.8. Zobowiązania wynikające z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych 1.9. Rzecznicy osób z niepełnosprawnością w polskim systemie prawnym i w realiach życia społecznego – gdzie szukać wsparcia? Rozdział 2. Podstawy pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnością 2.1. Osoby z niepełnosprawnością wśród grup defaworyzowanych a mechanizmy wykluczenia społecznego 2.2. Rola i zadania oraz działania pracownika socjalnego w pracy z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną 2.3. Ramy prawne wyznaczające zakres pracy socjalnej i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością 2.4. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i instytucje zaangażowane w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością 2.5. Podstawowe źródła wiedzy o osobie z niepełnosprawnością i jej rodzinie w pracy pracownika socjalnego 2.6. Informacje o niepełnosprawności jako dane wrażliwe a ochrona danych osobowych 2.7. Bariery mentalne i komunikacyjne w pracy z osobą z niepełnosprawnością i ich pokonywanie Rozdział 3. Specyfika pracy socjalnej w zależności od rodzaju niepełnosprawności 3.1. Niepełnosprawność intelektualna 3.2. Niepełnosprawność ruchowa 3.3. Niepełnosprawność sensoryczna – wzrokowa i słuchowa 3.4. Problem uzależnień i „podwójnej diagnozy” wśród osób z niepełnosprawnością 3.5. Spektrum zaburzeń autystycznych 3.6. Otyłość jako nowa niepełnosprawność 3.7. Specyfika niepełnosprawności związanej z wiekiem rozwojowym 3.8. Specyfika niepełnosprawności osoby dorosłej Rozdział 4. Formy pomocy i wybrane problemy wspierania osób z niepełnosprawnością w pracy socjalnej 4.1. Świadczenia, usługi socjalne i opieka wytchnieniowa 4.2. Od ubezwłasnowolnienia do wspieranej decyzyjności – kuratela, doradztwo, rzecznictwo własne i asystenci prawni a podnoszenie autonomii osób z niepełnosprawnością 4.3. Treningi socjalne i mieszkalnictwo wspierane jako forma usamodzielnienia osób z niepełnosprawnością 4.4. Zastosowania i ograniczenia kontraktu socjalnego oraz projektu socjalnego w pracy z osobami z niepełnosprawnością 4.5. Wsparcie asystenta rodziny osób z niepełnosprawnością w ich rodzicielstwie 4.6. Nietypowe zasoby: ekspert przez doświadczenie i grupy wsparcia w formie klubowej 4.7. Aktywizacja zawodowa i formy zatrudnienia osób z niepełnosprawnością; Zakończenie; Informacja o autorach; Bibliografia; Aneks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32779 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30908 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30095 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30463 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30054 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30214 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej