Form of Work
Artykuły
(171)
Książki
(127)
Publikacje naukowe
(56)
Publikacje fachowe
(55)
Publikacje dydaktyczne
(19)
E-booki
(17)
IBUK Libra
(17)
Poradniki i przewodniki
(14)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(4)
Czasopisma
(3)
Druki ulotne
(2)
Status
available
(117)
unavailable
(13)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(131)
Author
Łoskot Małgorzata
(15)
Kubala-Kulpińska Aleksandra
(12)
Kulesza Maria Red nacz
(10)
Czechowska Zyta
(5)
Hryniewicka Anna
(5)
Naprawa Renata
(5)
Tanajewska Alicja
(5)
Wojtatowicz Małgorzata
(5)
Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna
(4)
Chrzanowska Iwona
(3)
Fetzki Tomasz
(3)
Gajdzica Zenon (1970- )
(3)
Garstka Tomasz
(3)
Kilian Marlena
(3)
Kirejczyk Kazimierz
(3)
Kloskowska Adriana
(3)
Kownatka-Ruszkowska Agnieszka
(3)
Majkowska Jolanta
(3)
Pawlak Agnieszka (1971- )
(3)
Podgórska-Jachnik Dorota
(3)
Polak-Janik Ewelina
(3)
Pufund Dorota
(3)
Szumski Grzegorz
(3)
Wyczesany Janina
(3)
Baran Jolanta
(2)
Bartol Izabella
(2)
Chodkowska Maria
(2)
Cichocka Małgorzata
(2)
Cierpiałowska Tamara
(2)
Czajkowska Irena
(2)
Domagała-Zyśk Ewa
(2)
Doroszewska Janina
(2)
Dykcik Władysław
(2)
Firkowska-Mankiewicz Anna (1941- )
(2)
Gałkowski Tadeusz
(2)
Goetz Magdalena
(2)
Haman Anna
(2)
Haring Norris Grover
(2)
Herda Kazimierz
(2)
Hulek Aleksander
(2)
Jaromin Lidia
(2)
Kamyk-Wawryszuk Agnieszka
(2)
Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga Red nacz
(2)
Kłodnicka Olga
(2)
Latosińska-Kulasek Joanna
(2)
Lipkowski Otton
(2)
Lubińska-Kościółek Elżbieta
(2)
Machej Małgorzata
(2)
Nartowska Hanna
(2)
Olechnowicz Hanna
(2)
Palak Zofia (1951- )
(2)
Ploch Leszek
(2)
Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Pedagogicznych
(2)
Radzicki Józef
(2)
Sawa Barbara
(2)
Schiefelbusch Richard L
(2)
Skura Monika
(2)
Smith Deborah Deutsch
(2)
Sowa Józef (1939- )
(2)
Steinhagen Anna
(2)
Stochmiałek Jerzy
(2)
Sękowska Zofia
(2)
Tomasik Ewa
(2)
Wasyluk-Kuś Halina
(2)
Wilczewska Natalia
(2)
Woynarowska Agnieszka
(2)
Ćwirynkało Katarzyna
(2)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(2)
Żyta Agnieszka
(2)
(oprac.) Agata Piątkowska
(1)
(oprac.) Anna Dudek
(1)
(oprac.) Dariusz Dziuba
(1)
(oprac.) Joanna Gęborek
(1)
Adama Mickiewicza Uniwersytet im (Poznań )
(1)
Adamiak Barbara (1949- )
(1)
Akademia Bydgoska im Kazimierza Wielkiego
(1)
Antoszewska Beata
(1)
Baran Marzena
(1)
Bednarek Damian
(1)
Berkowska Aleksandra
(1)
Bernacka Anna (pedagog)
(1)
Bidziński Karol
(1)
Bielak Urszula
(1)
Bilewicz Małgorzata
(1)
Bobik Bogumiła
(1)
Bobrowska Kamila
(1)
Bombińska-Domżał Anna
(1)
Borowska-Kociemba Agnieszka
(1)
Boryszewska Jolanta
(1)
Borzyszkowska Halina
(1)
Borzęcka Anna (pedagogika)
(1)
Brzezińska Anna I
(1)
Bujnowska Anna
(1)
Bullock Claire
(1)
Bzowska Lucyna
(1)
Błeszyński Jacek
(1)
Chilmon Eryk
(1)
Chimicz Dorota
(1)
Cywińska Małgorzata (1958- )
(1)
Czarnocka Marzenna
(1)
Year
2020 - 2023
(117)
2010 - 2019
(141)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(18)
1980 - 1989
(12)
1970 - 1979
(10)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
2001-
(175)
Country
Poland
(320)
Language
Polish
(319)
Audience Group
Nauczyciele
(27)
Dyrektorzy szkół
(8)
Rodzice
(8)
Pedagodzy specjalni
(7)
Bibliotekarze
(6)
Nauczyciele bibliotekarze
(6)
6-8 lat
(5)
Dzieci
(5)
Szkoły specjalne
(4)
Dorośli
(3)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(3)
Pedagodzy
(3)
Psycholodzy
(3)
Szkoły podstawowe
(3)
Szkoły wyższe
(3)
Terapeuci zajęciowi
(3)
9-13 lat
(2)
Logopedzi
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Nauczyciele nauczania początkowego
(2)
Terapeuci
(2)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(2)
14-17 lat
(1)
Młodzież
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Przedszkola
(1)
Socjolodzy
(1)
Szkoła podstawowa
(1)
Szkoła specjalna
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Wizytatorzy
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(3)
Subject
Pedagogika specjalna
(118)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(95)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(59)
Edukacja włączająca
(36)
Dziecko niepełnosprawne
(31)
Szkolnictwo specjalne
(27)
Nauczanie
(26)
Dysleksja i dysgrafia
(24)
Niepełnosprawni
(23)
Wsparcie edukacyjne
(21)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(19)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(18)
Dziecko autystyczne
(17)
Kształcenie integracyjne
(16)
Pedagodzy specjalni
(16)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(16)
Dziecko z niepełnosprawnością
(15)
Nauczyciele
(15)
Czytanie
(14)
Dziecko niedowidzące
(13)
Integracja społeczna
(13)
Szkolnictwo
(13)
Dziecko
(12)
Nauczanie początkowe
(12)
Pisanie
(12)
Autyzm
(11)
Dziecko niewidome
(11)
Niepowodzenia szkolne
(11)
Upośledzenie umysłowe
(11)
Dziecko z zespołem Aspergera
(10)
Metody nauczania
(10)
Niepełnosprawność
(10)
Diagnoza pedagogiczna
(9)
Dziecko chore przewlekle
(9)
Dziecko głuche
(9)
Dziecko niedosłyszące
(9)
Grzegorzewska, Maria (1888-1967)
(9)
Kształcenie specjalne
(8)
Specjalne potrzeby edukacyjne
(8)
Biblioteki szkolne
(7)
Pedagodzy szkolni
(7)
Szkoły ogólnodostępne
(7)
Muzykoterapia
(6)
Niedostosowanie społeczne
(6)
Pedagogika resocjalizacyjna
(6)
Resocjalizacja
(6)
Rodzice
(6)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(6)
Terapia pedagogiczna
(6)
Uczenie się
(6)
Wychowanie przedszkolne
(6)
Dzieci
(5)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(5)
Dziecko z dysleksją
(5)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(5)
Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
(5)
Dziecko zdolne
(5)
Język angielski (przedmiot szkolny)
(5)
Kompetencje komunikacyjne
(5)
Nauczanie języków obcych
(5)
Nauczanie na odległość
(5)
Niepełnosprawni umysłowo
(5)
Osoby z niepełnosprawnością
(5)
Pedagogika społeczna
(5)
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
(5)
Tablice interaktywne
(5)
Uczniowie
(5)
Uczniowie zdolni
(5)
Wychowanie
(5)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(5)
Zastosowania multimediów w edukacji
(5)
Biblioterapia
(4)
Grafomotoryka
(4)
Kompetencje zawodowe
(4)
Kształcenie
(4)
Oligofrenopedagogika
(4)
Pedagogika
(4)
Psychoterapia
(4)
Rehabilitacja (medyczna)
(4)
Rodzina
(4)
Rozwój poznawczy
(4)
Terapia zajęciowa
(4)
Wsparcie społeczne
(4)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Zachowanie
(4)
Zespół Aspergera
(4)
Arteterapia
(3)
Diagnoza
(3)
Dziecko trudne
(3)
Dziecko z ADHD
(3)
Dziecko z porażeniem mózgowym
(3)
Emocje
(3)
Głusi
(3)
Kompetencje społeczne
(3)
Komunikacja wspomagająca
(3)
Metoda projektów
(3)
Mowa
(3)
Nauczanie integracyjne
(3)
Nauczyciele nauczania początkowego
(3)
Niepełnosprawność umysłowa
(3)
Subject: work
Tytus, Romek i Atomek
(1)
Subject: time
2001-
(114)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(46)
Chorwacja
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Województwo łódzkie (1999- )
(1)
Województwo świętokrzyskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(114)
Artykuł z czasopisma naukowego
(37)
Artykuł problemowy
(19)
Raport z badań
(17)
Artykuł z czasopisma fachowego
(15)
Praca zbiorowa
(15)
Poradnik
(14)
Ćwiczenia i zadania
(10)
Karty pracy ucznia
(8)
Opracowanie
(8)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(7)
Monografia
(7)
Artykuł z czasopisma filologicznego
(5)
Scenariusz zajęć
(5)
Artykuł fachowy
(4)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(4)
Poradniki dla nauczycieli
(3)
Program nauczania
(3)
Artykuł z czasopisma związkowego
(2)
Case study (studium przypadku)
(2)
Czasopisma polskie
(2)
Artukuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł publicystyczny
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Bibliografia
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Podręcznik
(1)
Poradniki
(1)
Program
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Sprawozdanie
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(183)
Psychologia
(30)
Socjologia i społeczeństwo
(21)
Językoznawstwo
(8)
Informatyka i technologie informacyjne
(5)
Medycyna i zdrowie
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Literaturoznawstwo
(1)
Matematyka
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
320 results Filter
No cover
Book
In basket
Szkoła Specjalna R. 2010 / red. nacz. Maria Kulesza. - Warszawa : Wydawnictwo APS, 2010. - nr 1-5 : il. ; 24 cm.
ISSN 0137-818X ; C-34
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1708C (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Szkoła Specjalna R. 2011 / red. nacz. Maria Kulesza. - Warszawa : Wydawnictwo APS, 2011. - nr 1-5 : il. ; 24 cm.
ISSN 0137-818X ; C-34
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1755C (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Szkoła Specjalna R. 2012 / red. nacz. Maria Kulesza. - Warszawa : Wydawnictwo APS, 2012. - nr 1-5 : il. ; 24 cm.
ISSN 0137-818X ; C-34
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1785C (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Szkoła Specjalna R. 2013 / red. nacz. Maria Kulesza. - Warszawa : Wydawnictwo APS, 2013. - nr 1-5 : il. ; 24 cm.
ISSN 0137-818X ; C-34
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1845 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Szkoła Specjalna R. 2014 / red. nacz. Maria Kulesza. - Warszawa : Wydawnictwo APS, 2014. - nr 1-5 : il. ; 24 cm.
ISSN 0137-818X ; C-34
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1844 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Szkoła Specjalna R. 2015 / red. nacz. Maria Kulesza. - Warszawa : Wydawnictwo APS, 2015. - nr 1-5 : il. ; 24 cm.
ISSN 0137-818X ; C-34
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1862C (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Szkoła Specjalna R. 2016 / red. nacz. Maria Kulesza. - Warszawa : Wydawnictwo APS, 2016. - nr 1-5 : il. ; 24 cm.
ISSN 0137-818X ; C-34
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1882C (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Szkoła Specjalna R. 2017 / red. nacz. Maria Kulesza. - Warszawa : Wydawnictwo APS, 2017. - nr 1-5 : il. ; 24 cm.
ISSN 0137-818X ; C-34
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1898C (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-02-04014-2
Bibliogr. s. 182-[184]. - Rez., summ.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23414, 22196 (2 egz.)
No cover
Journal
In basket
Kwart. - W latach 1958-1961 dwumies. - W latach 1962-1981 kwart. - Od 1982 roku dwumies.
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
Można wypożyczać: 1989 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 1991 nr 2/3, 1993 nr 1/2, nr 3, nr 4, nr 5, 1994 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 1995 nr 2, 1996 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 1997 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 1998 nr nr dodatkowy, nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 1999 nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, 2000 nr 1, nr 2/3, nr 4, nr 5, 2001 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 2002 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 2003 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 2004 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 2005 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 2006 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 2007 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 2010 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 2011 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 2012 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 2013 nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, 2014 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 2015 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 2016 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 2017 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 5, 2018 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, 2019 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5
Book
In basket
Bibliogr. s. 135-141 i przy rozdz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28622 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13486 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3899 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16749 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISSN 0137-818X ; C-34
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1635C (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISSN 0137-818X ; C-34
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1656C (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1914 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1930 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again