Form of Work
Artykuły
(88)
Publikacje naukowe
(74)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Author
Czajka Zdzisław
(2)
Flaszyńska Ewa
(2)
Janowska Zdzisława (1940- )
(2)
Kubicki Paweł
(2)
Martynów Sandra
(2)
Pawlak Mikołaj (socjolog)
(2)
Przymeński Andrzej
(2)
Szukalski Piotr
(2)
Świątkowski Andrzej (1944- )
(2)
Bakalarska Iwona
(1)
Bednarczyk Teresa Hanna
(1)
Bednarski Marek (nauki ekonomiczne)
(1)
Berrahal Kamil
(1)
Bruski Michał
(1)
Buchowicz Izabela (1970- )
(1)
Buttler Dominik
(1)
Bąba Wojciech (1979- )
(1)
Cesarski Maciej
(1)
Cichy Hanna
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Czerska Joanna
(1)
Danecka Marta (1971- )
(1)
Dobrowolski Krzysztof
(1)
Dojwa-Turczyńska Katarzyna
(1)
Domański Rafał
(1)
Furmańska-Maruszak Agnieszka
(1)
Gajda Mateusz (prawo)
(1)
Gałecka-Burdziak Ewa
(1)
Hanusik Krystyna
(1)
Horolets Anna (1976- )
(1)
Iwański Rafał (1982- )
(1)
Kaczorowski Paweł (1974- )
(1)
Kaiser Alicja
(1)
Kaleta Paweł (1980- )
(1)
Kałuba-Korczak Anna
(1)
Kleszczewska-Albińska Angelika
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Krajewska Beata
(1)
Kubiciel-Lodzińska Sabina (1980- )
(1)
Kupisiewicz Małgorzata
(1)
Kurowski Piotr (nauki ekonomiczne)
(1)
Kęska Adam
(1)
Lewandowska-Gwarda Karolina
(1)
Leś Ewa (1953- )
(1)
Maciejca Krystian
(1)
Maksim Monika
(1)
Maleszyk Piotr
(1)
Mamcarczyk Mariola
(1)
Marszowski Ryszard
(1)
Matejek Józefa
(1)
Matuszczyk Kamil
(1)
Mazurek Mateusz (1983- )
(1)
Mica Adriana
(1)
Mica Adriana
(1)
Michoń Piotr
(1)
Mikołajczyk Barbara
(1)
Mirosław Joanna
(1)
Muster Rafał
(1)
Niedbalski Jakub
(1)
Norwiński Damian
(1)
Olszewski Witold
(1)
Orczyk Józef (1940- )
(1)
Ostoj Izabela
(1)
Petelczyc Janina
(1)
Pląsek Rafał
(1)
Raszewski Maciej
(1)
Ratajczak Joanna
(1)
Rojek Luiza
(1)
Rudy Monika
(1)
Ruszkowska Marzena
(1)
Ruzik-Sierdzińska Anna
(1)
Sengenberger Werner
(1)
Sieklicka Monika
(1)
Sielicka Edyta
(1)
Sierdziński Janusz
(1)
Skalec Agata
(1)
Skórska Anna (1973- )
(1)
Sordyl-Lipnicka Barbara
(1)
Starzec Krzysztof
(1)
Szafrański Mateusz
(1)
Szarfenberg Ryszard (1966- )
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Sztyber Władysław Bogdan (1928- )
(1)
Tomczak Danuta A
(1)
Topińska Irena
(1)
Walkowska Wiesława eAutor
(1)
Wetoszka Piotr
(1)
Wiśniewski Zenon (1950- )
(1)
Wos Klaudia
(1)
Zajdel Karolina
(1)
Zalewski Dariusz (1965- )
(1)
Zawadzki Kamil (1978- )
(1)
Zubrzycka-Czarnecka Aleksandra
(1)
Łangowska-Szczęśniak Urszula (1947- )
(1)
Łuczak Paweł
(1)
Ślęzak Izabela
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Żukowski Maciej (1959- )
(1)
Year
2020 - 2022
(14)
2010 - 2019
(74)
Time Period of Creation
2001-
(85)
Country
Poland
(88)
Language
Polish
(88)
Audience Group
Gimnazja
(1)
Subject
Polityka społeczna
(15)
Rynek pracy
(10)
Osoby w wieku starszym
(9)
Piecza zastępcza
(9)
Zatrudnienie
(9)
Rodzina zastępcza
(8)
Edukacja ekonomiczna
(7)
Świadczenia społeczne
(6)
Aktywizacja zawodowa
(5)
Dochód minimalny gwarantowany
(5)
Praca
(5)
Starzenie się społeczeństwa
(5)
Bezrobocie
(4)
Gospodarstwo domowe
(4)
Bezrobotni
(3)
Czas pracy
(3)
Emerytura
(3)
Ludzie starzy
(3)
Młodzież
(3)
Polityka mieszkaniowa
(3)
Prawa człowieka
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Rodzina
(3)
Ubóstwo
(3)
Unia Europejska (UE)
(3)
Aktywność fizyczna
(2)
Domy pomocy społecznej
(2)
Edukacja konsumencka
(2)
Finanse publiczne
(2)
Jakość życia
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Mieszkania
(2)
Mieszkania socjalne
(2)
Opieka społeczna
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Pracownicy socjalni
(2)
Prawa socjalne
(2)
Prawo cywilne
(2)
Studenci
(2)
Telepraca
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Uczniowie
(2)
Urzędy pracy
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Aktywizacja społeczna
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Beveridge, William Henry
(1)
Bezrobocie długotrwałe
(1)
Brexit
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Centra i kluby integracji społecznej
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czwarta rewolucja przemysłowa
(1)
Demografia
(1)
Depopulacja
(1)
Dobrostan psychiczny
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Edukacja
(1)
Ekonomia
(1)
Gospodarka mieszkaniowa
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Gry planszowe
(1)
Hospicja
(1)
ISCED (klasyfikacja)
(1)
Imigranci
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kobieta
(1)
Kryzys
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Legalność
(1)
London School of Economics and Political Science
(1)
Małżeństwo międzyetniczne
(1)
Metoda projektów
(1)
Minimum socjalne
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Monitorowanie losów absolwentów
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja w miejscu pracy
(1)
Najem
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Normowanie pracy
(1)
Odbiór społeczny
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Opiekunki i opiekunowie w domach pomocy społecznej
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Organizacje społeczne
(1)
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(1)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Platforma internetowa
(1)
Polacy za granicą
(1)
Subject: time
2001-
(80)
1901-2000
(8)
1989-2000
(6)
1945-1989
(2)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(50)
Kraje Unii Europejskiej
(8)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(2)
Wielka Brytania
(2)
Województwo łódzkie (1999- )
(2)
Europa
(1)
Europa Zachodnia
(1)
Francja
(1)
Niemcy
(1)
Norwegia
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Szwecja
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
(1)
Województwo śląskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma naukowego
(80)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(78)
Artykuł problemowy
(55)
Raport z badań
(15)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(9)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Dane statystyczne
(1)
Poradniki dla nauczycieli
(1)
Scenariusze zajęć dla gimnazjów
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(47)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(39)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(16)
Edukacja i pedagogika
(12)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(7)
Medycyna i zdrowie
(3)
Historia
(2)
Kultura fizyczna i sport
(2)
Psychologia
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Nauka i badania
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
88 results Filter
No cover
No cover
Article
In basket
Analiza czasu pracy w krajach Europy Zachodniej / Rafał Domański. W: Polityka Społeczna. 2019, nr 9, s. 26-31. - 2019.
Bibliografia, netografia na stronie 31.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 23-24.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Bibliografia, netografia na stronie 15.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 10-11.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Article
In basket
Bibliografia, netografia na stronie 43.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Bibliografia, netografia na stronie 27.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Efekty zmian w systemie pieczy zastępczej w latach 2012-2017 / Maria Kolankiewicz // Polityka Społeczna. 2019, nr 2, s. 12-18. - 2019.
Bibliografia na stronie 18.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
Funkcje rodziny w badaniach pieczy zastępczej / Adam Kęska // Polityka Społeczna. 2019, nr 2, s. 19-23. - 2019.
Bibliografia na stronie 23.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Make a difference : dziecko w brytyjskiej pieczy zastępczej / Joanna Mirosław // Polityka Społeczna. 2019, nr 2, s. 34-39. - 2019.
Bibliografia, netografia na stronie 39.
Streszczenie w języku angielskim.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again