New items
Mowa nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w komunikacji internetowej : analiza porównawcza języka polskiego i niemieckiego
Silva rerum 2 czyli Łacina bryka w puszczach, w zagajnikach
Uwarunkowania poczucia zdrowia, stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli a praktyczne wykorzystywanie teorii zachowania zasobów autorstwa Stevana E. Hobfolla
Masz tę moc! : możesz pokonać koronawirusa
Moje emocje : akceptuję, co czuję
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.