New items
Konstruowanie wiedzy w pisemnych i asynchronicznych interakcjach "online" : nowe możliwości dla dydaktyki języków obcych
Wychowawcza rola baśni : (na wybranych przykładach)
Społeczna wartość wyższego wykształcenia
Psychomotoryka : rozwijanie inteligencji, kreatywności, rezyliencji i mądrości
Komunikuję, co myślę i czuję : karty pracy wspierające trening umiejętności społecznych
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.