New items
Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów : analiza form i metod stosowania nowych mediów i technologii cyfrowych w akademickim kształceniu polonistów na przykładzie Serwisu Edukacji Interaktywnej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
Puchate i kolczate
Wczesnodziecięca edukacja - pomiędzy instrumentalizacją a towarzyszeniem w rozwoju : wybrane aspekty polskiej rzeczywistości edukacyjnej
Wojskowa kariera zawodowa w doświadczeniach kobiet : studium socjopedagogiczne
Mowa nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w komunikacji internetowej : analiza porównawcza języka polskiego i niemieckiego
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.