New items
Uwarunkowania poczucia zdrowia, stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli a praktyczne wykorzystywanie teorii zachowania zasobów autorstwa Stevana E. Hobfolla
Słownik polsko-ukraiński, ukraińsko-polski = Slovnik ukrain'sko-pol'skij, pol'sko-ukrain'skij
Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych
Optymizm jako czynnik wspomagający radzenie sobie ze stresem przez matki dzieci z mózgowym porażeniem
Wielowymiarowość diagnozy i terapii FASD
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.