New items
Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów : analiza form i metod stosowania nowych mediów i technologii cyfrowych w akademickim kształceniu polonistów na przykładzie Serwisu Edukacji Interaktywnej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
Lato
Gdybym znał dobrze język polski..." : (wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców)
Ukraïns'ko-pol'c'kij slovnik dlâ dìtej = Słownik obrazkowy ukraińsko-polski dla dzieci
Mowa nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w komunikacji internetowej : analiza porównawcza języka polskiego i niemieckiego
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.