New items
Tacy jesteśmy : karty pracy dla dzieci z problemami w zachowaniu oraz z trudnościami z wyrażaniem i nazywaniem emocji
Autyzm bez maski : nieznane oblicza neuroróżnorodności
Plecak emocji : jestem ważny!
Radzę sobie z przemocą w szkole i internecie : karty pracy dla dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat, w tym uczniów ze spektrum autyzmu
Zaburzenia uprawiania hazardu wśród osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych : diagnoza jako podstawa skutecznych interwencji /Małgorzata Piasecka, Justyna Kusztal, Łukasz Szwejka, Sebastian Lizińczyk, Aleksadnra Nastazjak, Emil Podolak, Karolina Piątek
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.