Forma i typ
Książki
(12)
Artykuły
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Dostępność
dostępne
(12)
Placówka
Wypożyczalnia
(12)
Autor
Giddens Anthony (1938- )
(2)
Marynowicz-Hetka Ewa
(2)
Szulżycka Alina
(2)
Burakowska Elżbieta
(1)
Carowicz Grzegorz
(1)
Goetz Magdalena
(1)
Krahe Barbara
(1)
Lis Joanna Urszula
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Papież Jan
(1)
Płukis Andrzej
(1)
Saternus-Maj Maria
(1)
Suchecki Jacek
(1)
Tisseron Serge (1948- )
(1)
Toporkiewicz Robert
(1)
Zwoliński Andrzej (1957- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(7)
1980 - 1989
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(14)
Język
polski
(14)
Temat
Rodzina
(7)
Media
(6)
Dziecko
(5)
Media a dziecko
(4)
Polityka społeczna
(4)
Płeć
(4)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Czas wolny od pracy
(3)
Kobieta
(3)
Opieka społeczna
(3)
Praca
(3)
Szkolnictwo
(3)
Ubóstwo
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Agresywność
(2)
Bezrobocie
(2)
Choroby
(2)
Demografia
(2)
Dewiacje społeczne
(2)
Dyskryminacja etniczna
(2)
Dyskryminacja zawodowa kobiet
(2)
Ekologia
(2)
Gerontologia
(2)
Globalizacja
(2)
Homoseksualizm
(2)
Interakcje społeczne
(2)
Klasy społeczne
(2)
Kultura
(2)
Media a przemoc
(2)
Medycyna
(2)
Miasta
(2)
Migracje
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Męskość
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Organizacje
(2)
Oświata
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Partie polityczne
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Poradnictwo
(2)
Proces badawczy
(2)
Prostytucja
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Przestępczość
(2)
Przestępczość nieletnich
(2)
Płeć kulturowa
(2)
Radlińska, Helena (1879-1954)
(2)
Rasizm
(2)
Rasy
(2)
Regionalizm
(2)
Religia
(2)
Resocjalizacja
(2)
Ruchliwość społeczna
(2)
Seks
(2)
Seksuologia
(2)
Sekty i ruchy religijne
(2)
Socjologia
(2)
Socjologia kultury
(2)
Socjologia medycyny
(2)
Socjologia pracy
(2)
Socjologia religii
(2)
Starość
(2)
Stratyfikacja społeczna
(2)
System polityczny
(2)
Telewizja a przemoc
(2)
Urbanizacja
(2)
Wielokulturowość
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Zdrowie
(2)
Środowisko człowieka
(2)
Dzieci-żołnierze
(1)
Dziecko a przemoc
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Fala żołnierska
(1)
Fundamentalizm
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Grupy społeczne
(1)
Gry i zabawy
(1)
Głód
(1)
Internet
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Kobieta a reklama
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kryminalistyka
(1)
Literatura a przemoc
(1)
Ludność
(1)
Media a przemoc w rodzinie
(1)
Media a wychowanie
(1)
Mobbing w miejscu pracy
(1)
Mobbing w szkole
(1)
Multimedia
(1)
Myśl społeczna
(1)
Młodzież
(1)
Nagrody
(1)
Nauki społeczne
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Gatunek
Artykuł publicystyczny
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Opracowanie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Psychologia
(2)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
14 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26992 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30850 (1 egz.)
Książka
W koszyku
U dołu okładki i strony redakcyjnej: Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Pro Edu & Skills.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 31542 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Psychologia Społeczna)
Bibliogr. - Indeksy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26573 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29784 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 586-626. Indeksy. - Tekst częśc. tł. z ang., fr., maced., słow. - Dla studentów kier. pedagogicznych i dziedzin pokrewnych, osób specjalizujących się w pedagogice społecznej, pedagogów społecznych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 27302 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 586-626. Indeksy. - Tekst częśc. tł. z ang., fr., maced., słow. - Dla studentów kier. pedagogicznych i dziedzin pokrewnych, osób specjalizujących się w pedagogice społecznej, pedagogów społecznych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28735P (1 egz.)
Książka
W koszyku
Socjologia / Anthony Giddens ; tł. Alina Szulżycka. - Wyd. 2 uzup., 3 dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - 765, [1] s. : mapy, portr., wykr. ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-01-14408-1
Temat: Ubóstwo - socjologia ; Socjologia - historia - podręcznik akademicki ; Kultura - socjologia ; Globalizacja ; Płeć - socjologia ; Zdrowie - socjologia ; Homoseksualizm - socjologia ; Choroby - socjologia ; Dewiacje społeczne ; Socjologia kryminalistyczna ; Rasizm - socjologia ; Migracje - socjologia ; Struktura społeczna ; Ruchliwość społeczna ; Wykluczenie społeczne ; Organizacje - socjologia ; Kobieta - praca - socjologia ; Media - socjologia ; Telefonia komórkowa ; Oświata - socjologia ; Socjologia religii ; Urbanizacja ; Demografia ; Ekologia - socjologia ; Kobieta - socjologia ; Męskość - socjologia ; Socjologia medycyny ; Rasy ; Nierówności społeczne ; Dyskryminacja zawodowa kobiet ; System polityczny ; Środki masowego przekazu - socjologia ; Oświata - organizacja - Europa - 19-20 w ; Oświata - organizacja - Stany Zjednioczone - 20 w ; Sekty i ruchy religijne - socjologia ; Środowisko człowieka - zanieczyszczenia ; Socjologia - metodologia - podręcznik akademicki ; Socjologia kultury ; Interakcje społeczne ; Seks - kultura ; Socjologia zdrowia ; Prostytucja - socjologia - od 1989 r ; Rodzina - socjologia - od 1989 r ; Przestępczość - socjologia - od 1989 r ; Kryminalistyka - socjologia ; Mniejszości narodowe - socjologia ; Klasy społeczne ; Stratyfikacja społeczna ; Opieka społeczna - teoria ; Praca - socjologia ; Polityka - socjologia - podręcznik akademicki ; Telewizja - socjologia ; Internet ; Religia - socjologia ; Fundamentalizm ; Miasta - socjologia ; Ludność ; Seksuologia - socjologia ; Medycyna - socjologia ; Starość - socjologia ; Dyskryminacja etniczna ; Polityka społeczna - Europa ; Bezrobocie - socjologia ; Partie polityczne - socjologia ; Telewizja a przemoc ; Szkolnictwo - organizacja - Europa - 19-20 w ; Szkolnictwo - organizacja - Stany Zjednoczone - 20 w ; Środowisko człowieka - socjologia ; Proces badawczy
Bibliogr. s. 702-717 i przy rozdz. - Indeksy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 27405 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-01-14225-1
Temat: Socjologia - podręcznik ; Myśl społeczna - historia ; Kultura - socjologia ; Socjalizacja ; Zmiana społeczna ; Interakcje społeczne ; Stosunki interpersonalne ; Seks - kultura - od 1989 r ; Kobieta - socjologia ; Homoseksualizm - socjologia - od 1989 r ; Medycyna - socjologia ; Zdrowie - socjologia ; Starość - socjologia ; Przestępczość - socjologia - od 1989 r ; Rasy ; Rasizm - socjologia ; Migracje - socjologia ; Stratyfikacja społeczna ; Nierówności społeczne ; Polityka społeczna - Europa ; Praca - socjologia ; Kobieta - praca - socjologia ; Bezrobocie - socjologia ; Partie polityczne - socjologia ; Środki masowego przekazu - socjologia ; Telewizja a przemoc ; Szkolnictwo - organizacja - Europa - 19-20 w ; Szkolnictwo - organizacja - Stany Zjednoczone - 20 w ; Religia - socjologia ; Sekty i ruchy religijne - socjologia ; Miasta - socjologia ; Demografia ; Środowisko człowieka - zanieczyszczenia ; Nauki społeczne - historia ; Socjologia - teoria - historia ; Socjologia kultury ; Społeczeństwo - historia ; Globalizacja ; Komunikacja interpersonalna ; Płeć - socjologia ; Seksuologia - socjologia - od 1989 r ; Męskość - socjologia ; Prostytucja - socjologia - od 1989 r ; Socjologia medycyny ; Choroby - socjologia ; Rodzina - socjologia - od 1989 r ; Dewiacje społeczne - socjologia ; Mniejszości narodowe - socjologia ; Dyskryminacja etniczna ; Klasy społeczne ; Ruchliwość społeczna ; Wykluczenie społeczne ; Organizacje - socjologia ; Socjologia pracy ; Dyskryminacja zawodowa kobiet ; System polityczny ; Ruchy społeczne - 20 w ; Media - socjologia ; Oświata - organizacja - Europa - 19-20 w ; Oświata - organizacja - Stany Zjednioczone - 20 w ; Religioznawstwo ; Socjologia religii ; Urbanizacja ; Socjologia miasta ; Środowisko człowieka - socjologia ; Socjologia - metodologia ; Proces badawczy ; Ekologia - socjologia ; Ubóstwo - socjologia
Bibliogr.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26611 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej