New items
Filozoficzne i metodologiczne podstawy historii komunikacji
Percepcja klimatu szkoły przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach kształcenia a agresja i przemoc szkolna
Konstruowanie wiedzy w pisemnych i asynchronicznych interakcjach "online" : nowe możliwości dla dydaktyki języków obcych
Optymizm jako czynnik wspomagający radzenie sobie ze stresem przez matki dzieci z mózgowym porażeniem
Mowa nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w komunikacji internetowej : analiza porównawcza języka polskiego i niemieckiego
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.