New items
W szkole i przedszkolu! : polsko - ukraińskie zwroty z fonetycznym zapisem poprawnej wymowy = В школі і дитячому садку
Charakterystyka wybranych pomocy terapeutycznych do realizacji zajęć specjalistycznych z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych : profesjonalne wsparcie terapeuty pedagogicznego
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym
Jak uwolnić się od ciężaru dysfunkcyjnej rodziny : wsparcie dla dorosłych dzieci z trudnych domów
Teoretyczne i praktyczne wymiary procesu resocjalizacji nieletnich
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.