New items
Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów : analiza form i metod stosowania nowych mediów i technologii cyfrowych w akademickim kształceniu polonistów na przykładzie Serwisu Edukacji Interaktywnej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
Selfind : innowacyjne narzędzia pomiaru i elektronicznego wsparcia samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną
Mała wielka zmiana : jak skutecznie wywierać wpływ
Nowe uzależnienia młodego pokolenia : od przyjemności do przymusu
Krok dalej... : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.