New items
Uwarunkowania poczucia zdrowia, stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli a praktyczne wykorzystywanie teorii zachowania zasobów autorstwa Stevana E. Hobfolla
Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów : analiza form i metod stosowania nowych mediów i technologii cyfrowych w akademickim kształceniu polonistów na przykładzie Serwisu Edukacji Interaktywnej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
Poakcesyjne migracje zarobkowe : kontekst teoretyczno-empiryczny : wsparcie społeczne
Selfind : innowacyjne narzędzia pomiaru i elektronicznego wsparcia samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną
Madame
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.