New items
Logopedia : systemowa terapia językowa dla dzieci dyslektycznych w klasach 4-8 w zreformowanej szkole podstawowej
Dziecko w zdrowiu i chorobie : wybrane problemy
Konstruowanie wiedzy w pisemnych i asynchronicznych interakcjach "online" : nowe możliwości dla dydaktyki języków obcych
Selfind : innowacyjne narzędzia pomiaru i elektronicznego wsparcia samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja w popkulturze - popkultura w edukacji : (szkice z pedagogiki kultury popularnej)
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.