New items
Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów : analiza form i metod stosowania nowych mediów i technologii cyfrowych w akademickim kształceniu polonistów na przykładzie Serwisu Edukacji Interaktywnej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki
Pedagog szkolny : "homo viator" w labiryncie życia szkolnego
Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno-kulturalnej
Emocjonalki : bajki psychoterapeutyczne
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.