New items
Rozmówki polsko-ukraińskie ze słowniczkiem : praca = pol's'ko-ukraĩns'kij rozmovnik ì slovnik : pracâ
Powiedz to po polsku : ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu = Say it the Polish way
Mała wielka zmiana : jak skutecznie wywierać wpływ
W kręgu kultury i języka : innowacje w nauczaniu i promocji języka polskiego jako obcego
Mowa nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w komunikacji internetowej : analiza porównawcza języka polskiego i niemieckiego
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.