New items
Drogi do demoralizacji dzieci i młodzieży : uwarunkowania i diagnoza
Bajka jako narzędzie w edukacji ekonomicznej w ujęciu interdyscyplinarnym
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym
Uwarunkowania poczucia zdrowia, stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli a praktyczne wykorzystywanie teorii zachowania zasobów autorstwa Stevana E. Hobfolla
Człowiek w pułapce problemów : psychospołeczne problemy jednostki oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne sposoby ich rozwiązywania
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.